Stadsfonds Hilversum steunt WC Seinhorst 13-08-2018

Vreemd logo op posters en reclameuitingen

Vanaf heden zult u op onze posters en advertenties het logo zien van Stadsfonds Hilversum. Onlangs heeft Stadsfonds Hilversum besloten om winkelcentrum Seinhorst financieel te ondersteunen m.b.t. activiteiten en initiatieven. Het bestuur van winkelcentrum Seinhorst is hier ontzettend blij mee. Met deze extra bijdrage kunnen doelen op korte- en langere termijn verwezenlijkt worden en het winkelen op Seinhorst aantrekkelijker maken. Daarnaast willen wij verbinding zoeken met onze omgeving en Hilversum in het algemeen.

 

Wat is het Stadsfonds Hilversum?

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren. 

Het doel van het Stadsfonds is om een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum. Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. 


 

Terug naar archief