Nieuw bestuur 31-01-2018

Onlangs heeft de winkeliersvereniging een nieuw bestuur gekozen, waarvan Yordi Latumahina van Alexanderhoeve de voorzitter is geworden. Yordi zal samen met een aantal andere ondernemers de belangen van ons winkelcentrum gaan behartigen, daarnaast wordt er gekeken naar een nieuw jaarplan met leuke activiteiten.
Wij danken de afgetreden bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren en met name Johan Hessing, die zich vele jaren als voorzitter heeft ingezet voor ons winkelcentrum.

Terug naar archief